Lekker slapen

In deze snelle westerse samenleving zijn we constant verbonden en beschikbaar 247, hebben we dagelijks informatie in ons en er is een toenemende verwachting voor ons om onmiddellijk te reageren. Gegeven dit alles, is er een groeiende behoefte voor ons om te functioneren of te functioneren in termen van onze geestelijke gezondheid, niet alleen op ‘normale’ of ‘acceptabele’ niveaus, maar op ‘optimale’ niveaus.

Optimaal betekent dat we mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel op het hoogste niveau functioneren, zodat we goed kunnen omgaan met de eisen van het leven. Als we op een suboptimaal niveau werken, is het voor ons veel moeilijker om zelfs de basisfuncties van het leven uit te voeren.

Dus hoe zorgen we ervoor dat onze gezondheids- en welzijnsniveaus zijn wat ze zouden moeten zijn?

Een belangrijke bijdragende factor voor langdurige geestelijke gezondheid en welzijn is ervoor te zorgen dat we 7-9 uur slaap van goede kwaliteit per nacht hebben.

Reparatie

Slaap herstelt het lichaam. Dit heeft een positief effect op hoe u de volgende en volgende dagen cognitief functioneert. Wanneer we slapen, slapen we in cycli van 60-90 minuten. Gedurende die tijd schommelen we tussen diepe (zogenaamde delta) slaap waarbij het lichaam zichzelf herstelt en de lichtere REMslaap.

Terugroepen

REM-slaap (snelle oogbeweging) of lichtere slaap verplaatst informatie van uw korte-termijngeheugen naar uw lange-termijngeheugen. Dit helpt u om informatie die u dagelijks opslaat beter te onthouden. Het is tijdens deze REM-slaapfase dat je ogen snel heen en weer bewegen (vandaar de naam) en dat je droomt.

Ritme

Op het juiste moment naar bed gaan (idealiter 22 uur) en elke nacht de juiste hoeveelheid slaap krijgen, houdt je circadiane ritme onder controle. Je circadiane ritme is je natuurlijke lichaamsklok die je signalen geeft wanneer het tijd is om te slapen en wanneer het tijd is om wakker te worden. Werkploegpatronen (vooral nachtdiensten) kunnen dit uit balans brengen, wat grote gevolgen kan hebben, niet alleen voor uw geestelijke en lichamelijke gezondheid, maar ook voor uw darmgezondheid.

 

http://huistuin.startee.nl/
https://wordpressinfo.startplezier.nl/
https://huistuin.eigenstart.nl/
http://internet-vergelijken.coolestart.com/
http://sjop-online.coolepagina.nl/
http://online-shopping.linknavigator.nl/
https://online-shop.favos.nl/
http://shop-online.startupdate.nl/