Heeft u waterschade? Wat vergoedt je inboedelverzekering?

Waterschade kan veel verschillende oorzaken hebben. Dit kan ontstaan na hevige neerslag, lekkage van dakgoot of het dak, maar ook schade die ontstaan is door bevroren en gesprongen leidingen. In veel gevallen kan schade door water beperkt worden. De dekking van waterschade valt onder de opstal- en inboedelverzekering.

Het beperken van waterschade

Schade die ontstaan is door water geeft veel ellende. Het is daarom belangrijk om waterschade zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door buitenleidingen goed te isoleren. Zo raken deze niet bevroren tijdens de winter. Ook kan er waterschade ontstaan door een lekkend waterbed of aquarium. Door deze periodiek te onderhouden zullen lekkages minder snel optreden. Tijdens een storm of regenbui is het beter om ramen en deuren gesloten te houden.

Niet te snel opruimen na waterschade

Soms ontstaat er toch waterschade. We hebben vaak de neiging om dit direct op te ruimen. Toch is het beter om dit niet te doen. De verzekeraar moet eerst op de hoogte worden gesteld van de schade. Vervolgens komt er een verzekeringsexpert langs. Deze zal bekijken hoe hoog de schade is. Aan de hand daarvan volgt er een vergoeding. In een aantal gevallen wordt de schade niet vergoed. Dit is bijvoorbeeld het geval bij achterstallig onderhoud of opzettelijke nalatigheid, zoals het niet sluiten van de ramen tijdens een hevige regenbui. Bij een overstroming als gevolg van een dijkbreuk kan de schade soms vergoed worden via de overheid.

Een goede verzekering tegen waterschade afsluiten

Waterschade wordt gedekt vanuit de opstal- en inboedelverzekering. Woningeigenaren sluiten zelf een opstalverzekering af. Hieronder valt schade aan onder andere muren en plafond, maar ook aan leidingen, sanitair en centrale verwarming. De inboedelverzekering geldt voor zowel woningeigenaren als huurders. De waterschade moet zo snel mogelijk bij de verzekeraar gemeld worden. De inspecteur zal de schade en de hoogte hiervan vaststellen. De verzekeraar keert vervolgens uit.

assurantie.startkabel.nl